« Łuk 2:18 Ewangelia Łukasza 2:19 Łuk 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Marya chowała wszytkie te słowa, złożywszy je w sercu swem.
2.WUJEK.1923Lecz Marya te wszystkie słowa zachowywała, stósując w sercu swojem.
3.RAKOW.NTA Marya wszytkie zachowywała słowa te, znaszając je w sercu swoim.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
6.SZCZEPAŃSKIA Marya przechowywała <w pamięci> wszystkie te zdarzenia, i rozważała je w sercu swojem.
7.MARIAWICILecz Marya wszystkie te słowa zachowywała, rozważając w sercu swojem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Marja zaś spamiętała sobie wszystko i zastanawiała się nad tem.
9.GRZYM1936Marja zaś chowała to wszystko w sercu swojem i rozmyślała nad tem.
10.DĄBR.WUL.1973Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
11.DĄBR.GR.1961Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
13.BRYTYJKAMaria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
14.POZNAŃSKAA Maryja zachowała wszystkie te wydarzenia i rozważała je w sercu.
15.WARSZ.PRASKAA Maryja zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swym sercu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Maria zachowywała wszystkie te sprawy, gromadząc je w swoim sercu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMaria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość.
18.TOR.PRZ.2023A Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.