« Łuk 2:19 Ewangelia Łukasza 2:20 Łuk 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wrócili się pasterze sławiąc i chwaląc Boga ze wszego co słyszeli i widzieli, jako mówiono k nim.
2.WUJEK.1923I wrócili się pasterze, wysławiając i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, jako im powiadano jest.
3.RAKOW.NTI wrócili się oni Pasterze, sławiąc i chwaląc Boga, ze wszytkich rzeczy które słyszeli i widzieli, jako powiedano było im.
4.GDAŃSKA.1881I wrócili się pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, tak jako im było powiedziano.
5.GDAŃSKA.2017I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane.
6.SZCZEPAŃSKIPasterze zaś powrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im było obiecane.
7.BIESZK.ŁUK.1931Pasterze wrócili potem, wysławiając i chwaląc Boga za wszytko, co słyszeli i widzieli, zupełnie tak, jak im zwiastowano.
8.GRZYM1936A pastrzerze wrócili się, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziane było.
9.DĄBR.WUL.1973I wrócili pasterze wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jako im było powiedziane.
10.DĄBR.GR.1961I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
11.TYSIĄCL.WYD5A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
12.BRYTYJKAI wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
13.POZNAŃSKAA pasterze wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli, tak jak im było powiedziane.
14.WARSZ.PRASKAI wrócili pasterze wychwalając i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli tak, jak im to zostało powiedziane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pasterze wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko co usłyszeli, i zobaczyli, tak jak do nich zostało powiedziane.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli - potwierdziło się to, co powiedział anioł.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wrócili pasterze, oddając chwałę i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak, jak im zostało powiedziane.