« Łuk 2:20 Ewangelia Łukasza 2:21 Łuk 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się spełniło ośm dni obrzezać pacholątko, i nazwano imię jego Jesus, które nazwano od anioła, pierwej nim się był zaczął wżywocie.
2.WUJEK.1923A gdy się spełniło ośm dni, iżby obrzezano dzieciątko, nazwano jest imię jego Jezus, które było nazwano od Anioła, pierwéj niźli się w żywocie poczęło.
3.RAKOW.NTA gdy się wypełniło ośm dni, iżby obrzezano dzieciątko, i nazwano jest imię jego Jezus, które było nazwano od Anioła pierwej niż się poczęło ono w żywocie.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się wypełniło ośm dni, aby obrzezano ono dzieciątko, tedy imię jego nazwane jest Jezus, którem było nazwane od Anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło.
5.GDAŃSKA.2017A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy nadszedł dzień ósmy, w którym należało obrzezać {Dziecię}, nadano Mu imię Jezus, zapowiedziane przez anioła, zanim się <Ono> w łonie poczęło.
7.MARIAWICIA gdy się wypełniło osiem dni, aby było obrzezane Dzieciątko, nazwanem zostało imię Jego Jezus, którem było nazwane od Anioła pierwej, niźli się w żywocie poczęło.
8.BIESZK.ŁUK.1931Po ośmiu dniach należało obrzezać dzieciątko. Nadano mu imię Jezus, jak to już nakazał anioł, nim się poczęło w żywocie matki.
9.GRZYM1936A gdy minęło osiem dni i miano go obrzezać, dano mu imię Jezus tak, jak go nazwał anioł, zanim się począł w żywocie.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy upłynęło osiem dni, aby obrzezano dzieciątko, nazwali je imieniem Jezus, które nadane było przez anioła pierwej, niż się w łonie poczęło.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy upłynęło osiem dni, aby obrzezano dzieciątko, nazwano je imieniem Jezus, które nadane mu było przez Anioła wpierw nim się w łonie poczęło.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
13.BRYTYJKAA gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło.
14.POZNAŃSKAKiedy nadszedł ósmy dzień, w którym obrzezywano dziecko, nadano Mu imię Jezus, wskazane przez anioła, zanim się poczęło.
15.WARSZ.PRASKAA po ośmiu dniach, gdy obrzezano Dziecię, nadano Mu imię Jezus, wskazane przez anioła, nim jeszcze było poczęte w łonie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy się wypełniło osiem dni, obrzezano owo dzieciątko, a jego Imię zostało nazwane Jezus, jak mu nadano przez anioła, przed jego poczęciem w łonie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo upływie ośmiu dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać Dziecko, nadano Mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed Jego poczęciem.
18.TOR.PRZ.2023I gdy wypełniło się osiem dni, aby obrzezano dziecię, nazwano Go imieniem Jezus, tak, jak zostało nazwane przez anioła, przed poczęciem Go w łonie matki .