« Łuk 2:26 Ewangelia Łukasza 2:27 Łuk 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedł w duchu do świątnice. A gdy prowadzili rodzicy dzieciątko Jesusa, czyniąc wedle obyczaju zakonu zań.
2.WUJEK.1923I przyszedł w duchu do kościoła: a gdy wwodzili dzieciątko Jezusa rodzicy jego, aby za nie uczynili wedle zwyczaju zakonnego,
3.RAKOW.NTI przyszedł w duchu do Kościoła; a gdy wnosili rodzicy dzieciątko Jezusa, aby uczynili wedle zwyczaju Zakonnego za nie.
4.GDAŃSKA.1881Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do kościoła; a gdy rodzice wnosili dzieciątko, Jezusa, aby uczynili według zwyczaju zakonnego przy nim.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko – Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa;
6.SZCZEPAŃSKIA wiedziony Duchem przybył do świątyni. A gdy wnosili Dziecię Jezus Rodzice [Jego], aby spełnić za Nie przepis prawa.
7.MARIAWICII przyszedł w Duchu do Kościoła. I gdy wwodzili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby uczynili za Nie według zwyczaju Zakonnego,
8.BIESZK.ŁUK.1931I tak przyszedł owego dnia z natchnienia Ducha świętego. A gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus, aby z niem postąpić według przepisów prawa,
9.GRZYM1936Tego dnia wiedziony Duchem przyszedł do kościoła. A gdy rodzice wprowadzili dziecię Jezus do kościoła, aby wypełnić na nim obrzęd zakonu,
10.DĄBR.WUL.1973A wiedziony natchnieniem, przybył do świątyni. I gdy wnosili dzieciątko Jezus rodzice jego, aby ze względu na nie wypełnić przepis Prawa,
11.DĄBR.GR.1961A wiedziony natchnieniem, przybył do świątyni. I gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby ze względu na nie wypełnić przepis Prawa,
12.TYSIĄCL.WYD5Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
13.BRYTYJKAPrzyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego,
14.POZNAŃSKAWiedziony Duchem przyszedł do świątyni, kiedy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić nakaz Prawa.
15.WARSZ.PRASKAOn to, dzięki Duchowi Świętemu, przybył do świątyni, a gdy Dziecię Jezus było tam wnoszone przez rodziców, aby uczynić zadość Prawu,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem za sprawą Ducha przyszedł do Świątyni; a gdy rodzice wprowadzali dziecko Jezusa, by z nim uczynić według zwyczaju Prawa,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
18.TOR.PRZ.2023I on przyszedł wiedziony w Duchu do świątyni; a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby uczynić z Nim według zwyczaju Prawa, który odnosił się do Niego,