« Łuk 2:30 Ewangelia Łukasza 2:31 Łuk 2:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które nagotowałeś przed obliczem wszech ludzi;
2.WUJEK.1923Któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów:
3.RAKOW.NTKtóreś zgotował przed obliczem wszytkiego ludu.
4.GDAŃSKA.1881Któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi;
5.GDAŃSKA.2017Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi;
6.SZCZEPAŃSKIktóreś zgotował wobec wszystkich ludów:
7.MARIAWICIktóreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów:
8.BIESZK.ŁUK.1931któreś zgotował wszystkim narodom:
9.GRZYM1936któreś zgotował na wszystkie narody:
10.DĄBR.WUL.1973któreś zgotował wobec wszystkich narodów;
11.DĄBR.GR.1961któreś zgotował wobec wszystkich narodów:
12.TYSIĄCL.WYD5któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
13.BRYTYJKAKtóre przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:
14.POZNAŃSKAktóre przygotowałeś wszystkim narodom.
15.WARSZ.PRASKAktóreś przygotował wobec wszystkich narodów:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITktóre przygotowałeś wobec wszystkich ludów:
18.TOR.PRZ.2023Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi,