« Łuk 2:31 Ewangelia Łukasza 2:32 Łuk 2:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Światło na objawienie narodów, i sławę ludu twego Izraelskiego.
2.WUJEK.1923Światłość na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego.
3.RAKOW.NTŚwiatłość ku objawieniu Poganom, i chwałę ludu twego Izraelskiego.
4.GDAŃSKA.1881Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.
5.GDAŃSKA.2017Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela.
6.SZCZEPAŃSKIŚwiatło wśród pogan na ich oświecenie, i chwałę ludu twego, Izraela.
7.BIESZK.ŁUK.1931Jako światło na oświecenie pogan i chwałę dla ludu twego izraelskiego”.
8.GRZYM1936światłośc dla pogan a chwałę dla Izraela, ludu twego.
9.DĄBR.WUL.1973Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu twego Izraelskiego.
10.DĄBR.GR.1961Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu twego izraelskiego.
11.TYSIĄCL.WYD5światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
12.BRYTYJKAŚwiatłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.
13.POZNAŃSKAŚwiatłość dla oświecenia pogan i chwałę Izraela, Twego ludu.
14.WARSZ.PRASKAŚwiatłość na oświecenie pogan i chwałę dla ludu Twego, Izraela.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.światło objawienia dla pogan oraz chwałę twojego ludu Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITświatło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu - Izraela.
17.TOR.NOWE.PRZ.Światło objawienia dla pogan i chwałę ludu Twojego – Izraela.