« Łuk 2:33 Ewangelia Łukasza 2:34 Łuk 2:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:33b) I błogosławił jim Symeon i rzekł ku Maryi matce jego: Oto ten położon na upadek i (na) powstanie mnogim w Izraelu, i na znak sprzeciwny.
2.WUJEK.1923I błogosławił im Symeon i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
3.RAKOW.NTI błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryey matki jego: Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą.
4.GDAŃSKA.1881I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą.
5.GDAŃSKA.2017I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić;
6.SZCZEPAŃSKIIm także błogosławił Symeon; do Maryi zaś, Matki Jego, rzekł: Oto przeznaczon jest Ten na upadek, i na powstanie wielu w Izraelu, i znak, któremu sprzeciwiać się będą;
7.MARIAWICII błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki Jego: Oto Ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
8.BIESZK.ŁUK.1931I błogosławił im Symeon i rzekł do Marji, matki jego: „Oto, dziecię to stanie się powodem upadku i powstania dla wielu z Izraela i będzie hasłem bojowem, które zwalczać będą.
9.GRZYM1936A Symeon błogosławił im, mówiąc do Marji, matki jego: Ten jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, na znak sprzeciwu.
10.DĄBR.WUL.1973I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
11.DĄBR.GR.1961I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten, który wielu wśród Izraela przywiedzie do upadku lub do wywyższenia; będzie on znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.
12.TYSIĄCL.WYD5Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą
13.BRYTYJKAI błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą,
14.POZNAŃSKASymeon zaś błogosławił im, a do matki Jego, Maryi, rzekł: - On sprawi, że wielu w Izraelu upadnie i powstanie. On będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać.
15.WARSZ.PRASKASymeon zaś błogosławił im, a potem rzekł do Maryi, matki Jego: Oto Ten położony jest na zgubę i na podźwignięcie się wielu w [narodzie] izraelskim, i na znak, któremu będą się sprzeciwiać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Symeon także im wielbił Boga oraz powiedział do Marii, jego matki: Oto ten jest ustanowiony na upadek oraz wzniesienie wielu w Israelu, na znak sprzeciwiania się;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSymeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, Jego matki, powiedział: Oto Ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu, oraz jako znak, o który będą się spierać.
18.TOR.PRZ.2023I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, Jego matki: Oto Ten jest ustanowiony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu się sprzeciwią.