« Łuk 2:35 Ewangelia Łukasza 2:36 Łuk 2:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:35) Była też Anna prorokini córka Fanuelowa z pokolenia Azerowego. Ta była postąpiłe we dni mnogie, żyła z mężem lat siedm od dziewictwa swego;
2.WUJEK.1923I była Anna prorokini, córka Phanuelowa, z pokolenia Aser, ta była bardzo podeszła w leciech, a siedm lat żyła z mężem swym od panieństwa swego.
3.RAKOW.NTByła też Anna Prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser; ta była podeszła w wielu dni, która żyła siedm lat z mężem od panieństwa swego;
4.GDAŃSKA.1881A była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Asser, która była bardzo podeszła w latach, i żyła siedm lat z mężem od panieństwa swego.
5.GDAŃSKA.2017A była tam prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa.
6.SZCZEPAŃSKIByła też Anna prorokini, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która doszła lat bardzo sędziwych. Z mężem {swym} żyła przez lat siedm od swego panieństwa,
7.MARIAWICII była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a siedem lat żyła z mężem swym od panieństwa swego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Była tam także prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Aser. Sędziwych doczekała się lat; po panieństwie swojem żyła z mężem siedm lat;
9.GRZYM1936Była też tam Anna, córka Fanuela, z pokolenia Aser, prorokini, podeszła już w latach, która tylko siedem lat żyła z mężem swoim.
10.DĄBR.WUL.1973I była Anna prorokini, córka Fanuela, z pokolenia Aser. Ta była już podeszła w latach, a z mężem swym żyła lat siedem od panieństwa swego.
11.DĄBR.GR.1961I była Anna prorokini, córka Fanuela z pokolenia Aser. Ta była już podeszła w latach, a z mężem żyła lat siedem od panieństwa swego.
12.TYSIĄCL.WYD5Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem,
13.BRYTYJKAI była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego.
14.POZNAŃSKAProrokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, była już bardzo sędziwa. Po wyjściu za mąż żyła siedem lat z mężem,
15.WARSZ.PRASKAA była tam również Anna prorokini, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo już podeszła w latach. Żyła ze swym mężem siedem lat od czasu panieństwa,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żyła też prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera; (ta podeszła w wielu dniach, co przeżyła z mężem siedem lat od jej panieństwa,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aszer. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko siedem lat,
18.TOR.PRZ.2023I była też Anna prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser, która była bardzo posunięta w swoich dniach, a od czasu swojego panieństwa żyła siedem lat ze swoim mężem.