« Łuk 2:38 Ewangelia Łukasza 2:39 Łuk 2:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:38) A skoro skończyli wszytko wedle zakonu Pańskiego, wrócili się do Galileie do miasta swego Nazareta.
2.WUJEK.1923A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili się do Galilei, do Nazareth, miasta swego.
3.RAKOW.NTA gdy wykonali wszytkie rzeczy wedle zakonu Pańskiego, wrócili się do Galileiey do miasta swego Nadzaretu.
4.GDAŃSKA.1881A tak wykonawszy wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili się do Galilei, do miasta swego Nazaretu.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wykonali wszystko według prawa Pana, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaretu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy dopełnili wszystkiego wedle Pańskiego zakonu, powrócili do Galilei, do swego miasteczka Nazaretu.
7.MARIAWICIA gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, wrócili się do Galilei, do Nazareth, miasta swego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy wykonali wszystko według Prawa Pańskiego, powrócili do Galilei, do miasta swego Nazaret.
9.GRZYM1936Gdy wszystko wykonali według zakonu Pańskiego, wrócili się do Galiiei, do swojego miasta Nazaret.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do Nazaretu, miasta swego.
11.DĄBR.GR.1961A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do Nazaretu, miasta swego.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaretu.
13.BRYTYJKAA gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu.
14.POZNAŃSKAKiedy wykonali wszystko zgodnie z Prawem Pańskim, powrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy dopełnili już wszystkiego zgodnie z Prawem Pańskim, wrócili do Galilei, do ich miasta – Nazaretu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wszystko wykonali według Prawa Pana, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, po spełnieniu wszelkich wymagań Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
18.TOR.PRZ.2023A gdy dopełnili wszystko zgodnie z Prawem Pana, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret.