« Łuk 2:39 Ewangelia Łukasza 2:40 Łuk 2:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:39) Pacholątko lepak rosło i zmacniało się duchem, napełniając się mądrością, i łaska Boża była nad niem.
2.WUJEK.1923A dziecię rosło i umacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w niem.
3.RAKOW.NTA dziecię ono rosło i duchem umocnione było, napełnione mądrości; a łaska Boża była nad nim.
4.GDAŃSKA.1881A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem.
5.GDAŃSKA.2017Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim.
6.SZCZEPAŃSKIDziecię zaś rosło i nabierało sił, pełne mądrości, a łaska Boża była w Niem.
7.MARIAWICIA Dziecię rosło i umacniało się w Duchu pełne mądrości, i łaska Boża była w Niem.
8.BIESZK.ŁUK.1931A dziecię wzrastało, nabierało sił i napełniało się mądrością; a troskliwe oko Boga czuwało nad niem.
9.GRZYM1936Dziecię zaś rosło i nabierało sił, pełne mądrości; a łaska Boża z nim była.
10.DĄBR.WUL.1973A dziecię rosło i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boża była w nim.
11.DĄBR.GR.1961A dziecię rosło i umacniało się, pełne mądrości, a łaska Boża była w nim.
12.TYSIĄCL.WYD5Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
13.BRYTYJKAA dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim.
14.POZNAŃSKADziecko zaś rosło i nabierało sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim.
15.WARSZ.PRASKADziecko zaś rosło i umacniało się, będąc pełne mądrości, a łaska Boża była w Nim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dziecko wzrastało, umacniało się w Duchu, wypełniając się mądrością; i była nad nim przychylność Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką.
18.TOR.PRZ.2023A dziecko rosło i umacniało się w Duchu, będąc pełne mądrości, i łaska Boża była nad Nim.