« Łuk 2:43 Ewangelia Łukasza 2:44 Łuk 2:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:43) A mnimając go w drużynie być, uszli dzień drogi, i szukali go między przyrodzonemi i znajomemi.
2.WUJEK.1923A mniemając, że on był w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
3.RAKOW.NTA rozumiejąc żeby on w towarzystwie był, uszli dzień drogi; i szukali go między krewnymi i znajomymi.
4.GDAŃSKA.1881Lecz mniemając, że jest w towarzystwie podróżnem, uszli dzień drogi, i szukali go między krewnymi i między znajomymi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych.
6.SZCZEPAŃSKIW mniemaniu, że idzie On z gromadą, odbyli dzień drogi, i poszukiwać Go zaczęli pomiędzy krewnymi i znajomymi.
7.MARIAWICIA spodziewając się, że był On w innem towarzystwie, uszli dzień drogi. I szukali Go między krewnymi i znajomymi,
8.BIESZK.ŁUK.1931Przypuszczając, że był w towarzystwie pielgrzymów, uszli dzień drogi. I wówczas dopiero szukali go pomiędzy krewnymi i znajomymi.
9.GRZYM1936Sądząc, że był w tłumie podróżnych, uszli cały dzień drogi, a potem zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych.
10.DĄBR.WUL.1973I mniemając, że jest on w gromadzie, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
11.DĄBR.GR.1961I mniemając, że jest on w gromadzie pielgrzymów, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
12.TYSIĄCL.WYD5Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.
13.BRYTYJKAA mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
14.POZNAŃSKASądząc, że On wraca w gromadzie, uszli dzień drogi i zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych.
15.WARSZ.PRASKASądząc, że jest On wśród pielgrzymujących, uszli dzień drogi, szukając Go wśród krewnych i znajomych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz uważając, że on jest wśród grupy podróżnych, przeszli drogę dnia oraz szukali go między krewnymi i między znajomymi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych.
18.TOR.PRZ.2023A sądząc, że jest w gromadzie podróżnych, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.