« Łuk 2:44 Ewangelia Łukasza 2:45 Łuk 2:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:44) A nie nalazszy go, wrócili się do Jeruzalema szukając go.
2.WUJEK.1923A nie nalazłszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając go,
3.RAKOW.NTA nie nalaższy go, wrócili się do Jeruzalem, szukając go,
4.GDAŃSKA.1881A gdy go nie znaleźli, wrócili się do Jeruzalemu, szukając go,
5.GDAŃSKA.2017A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go.
6.SZCZEPAŃSKIAle nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, i szukali Go.
7.MARIAWICIa nie znalazłszy wrócili się do Jeruzalem, szukając Go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie znalazłszy go, powrócili do Jerozolimy, aby go odszukać.
9.GRZYM1936Nie mogąc go jednak znaleźć, wrócili do Jerozolimy, żeby go odszukać.
10.DĄBR.WUL.1973A nie znalazłszy wrócili do Jerozolimy, szukając go.
11.DĄBR.GR.1961A nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, szukając go.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
13.BRYTYJKAI gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go.
14.POZNAŃSKAKiedy Go nie znaleźli, powrócili do Jeruzalem i tam Go szukali.
15.WARSZ.PRASKANie znalazłszy Go jednak, wrócili do Jerozolimy, poszukując Go.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, wciąż go szukając.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach.
18.TOR.PRZ.2023I gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, nadal szukając Go.