« Łuk 2:46 Ewangelia Łukasza 2:47 Łuk 2:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:46) Zumiewali się lepak wszyscy słuchający go nad rozumem i odpowiedziami jego.
2.WUJEK.1923A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, rozumowi i odpowiedziom jego.
3.RAKOW.NTI zapamiętawali się wszyscy którzy go słuchali, nad wyrozumieniem i odpowiedziami jego.
4.GDAŃSKA.1881I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
5.GDAŃSKA.2017I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli wielce zdumieni Jego rozumem i odpowiedziami.
7.MARIAWICIA zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, nad roztropnością i odpowiedziami Jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszyscy zaś, którzy go słuchali, dziwili się jego wiedzy i odpowiedziom.
9.GRZYM1936A ci, co słyszeli go, zdumiewali się nad jego mądrością i odpowiedziami.
10.DĄBR.WUL.1973A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
11.DĄBR.GR.1961A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
13.BRYTYJKAA zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami.
14.POZNAŃSKAA wszyscy, słuchając Go, nie mogli się nadziwić Jego mądrości i odpowiedziom.
15.WARSZ.PRASKAA wszyscy ci, którzy Go słuchali, byli pełni podziwu dla Jego rozsądku i dla samych odpowiedzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszyscy, co go słuchali, zdumiewali się nad jego wiedzą oraz odpowiedziami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy zaś, którzy Mu się przysłuchiwali, byli zdumieni Jego rozumem i trafnością odpowiedzi.
18.TOR.PRZ.2023A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, Jego zrozumieniem i Jego odpowiedziami.