« Łuk 2:47 Ewangelia Łukasza 2:48 Łuk 2:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:47) A bacząc ji lękali się. I rzekła matka jego k niemu: Dziecię, coś nama tak uczynił? Oto ociec twój i ja bolejąc szukaliśmy cię.
2.WUJEK.1923A ujrzawszy zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu! cóżeś nam tak uczynił? oto ojciec twój i ja żałośni szukaliśmy cię.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy go, zdumiewali się; i rzekła ku niemu matka jego: Synu! przeczżeś nam uczynił tak? oto Ociec twój i ja bolejąc szukaliśmy cię.
4.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy go rodzice, zdumieli się. I rzekła do niego matka jego: Synu! przeczżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy cię.
5.GDAŃSKA.2017A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie.
6.SZCZEPAŃSKIA ujrzawszy Go <bardzo> się zdziwili. Matka zaś Jego rzekła doń: Synu, czemuś nam tak uczynił? Oto Ojciec twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie!
7.MARIAWICIA widząc to, zdziwili się. I rzekła do Niego matka Jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec Twój i ja żałośni szukaliśmy Cię.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy rodzice go dostrzegli, zdziwili się niemało, i rzekła do niego matka jego: „Synu, pocóż nam to uczyniłeś? Oto, ojciec twój i ja srodze zaniepokojeni szukaliśmy cię!”.
9.GRZYM1936Gdy go rodzice zobaczyli, zdziwili się niemało. A matka tak doń rzecze: Synu, dlaczegoś nam tak zrobił? Ojciec twój i ja, zmartwieni, szukaliśmy ciebie.
10.DĄBR.WUL.1973I ujrzawszy go zdziwili się. I rzekła doń matka jego: Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie.
11.DĄBR.GR.1961I ujrzawszy go zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś to nam uczynił? Ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD5Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
13.BRYTYJKAI ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie.
14.POZNAŃSKAUjrzawszy Go, zdziwili się bardzo, a matka rzekła do Niego: - Synu, dlaczegoś tak postąpił? Oto Twój ojciec i ja szukaliśmy Ciebie strapieni.
15.WARSZ.PRASKAI zobaczywszy Go, zdziwili się. A Matka powiedziała do Niego: Synu, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kiedy go zobaczyli zdumieli się, a jego matka do niego powiedziała: Synu, dlaczego nam tak zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja szukaliśmy ciebie, bolejąc.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRodzice także byli tym zdziwieni. A Jego matka powiedziała do Niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, Twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy Cię.
18.TOR.PRZ.2023I gdy Go zobaczyli, zdziwili się. I powiedziała do Niego matka Jego: Dziecko! Dlaczego nam to uczyniłeś? Oto Twój ojciec i ja z bólem Ciebie szukaliśmy.