« Łuk 2:48 Ewangelia Łukasza 2:49 Łuk 2:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:48) I rzekł k nim: Cóż iżeście mię szukali? Niewiedzieliście iż wtych (rzeczach) które są ojca mego, muszę ja być?
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba żebym był?
3.RAKOW.NTI rzekł do nich: Cóż iżeście mię szukali? Zażeście niewiedzieli iż w tym co jest Ojca mego, potrzeba być mnie?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali? Izaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, ja być muszę?
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca?
6.SZCZEPAŃSKIA On im odrzekł: Czemuż to szukaliście Mnie? Nie wiedzieliście, że potrzeba, abym brał udział w sprawach Ojca mego?
7.BIESZK.ŁUK.1931A on im odpowiedział: „Czemuście mię szukali? Nie wiedzieliście, że trzeba mi być w domu Ojca mego?”.
8.GRZYM1936A on im rzecze: Dlaczegoście mię szukali? Nie wiedzieliście, że w sprawach ojca mego muszę być obecny?
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, być winienem?
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich: Cóż to, żeście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, być winienem?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
12.BRYTYJKAI rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?
13.POZNAŃSKAPowiedział do nich: - Dlaczegoście Mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mego Ojca?
14.WARSZ.PRASKAA On rzekł do nich: Czemuście Mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że byłem zajęty sprawami mego Ojca?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do nich rzekł: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że trzeba mi być w miejscach mojego Ojca?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus im odpowiedział: Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, Ja być muszę?
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do nich: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że ja muszę być w tym, co jest mojego Ojca?