« Łuk 2:4 Ewangelia Łukasza 2:5 Łuk 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Popisać się z Maryą zarękowaną jemu żoną będącą brzemienną.
2.WUJEK.1923Aby był popisan z Maryą, poślubioną sobie małżonką brzemienną.
3.RAKOW.NTAby był popisan z Maryą poślubioną sobie żoną, która była brzemienna.
4.GDAŃSKA.1881Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
5.GDAŃSKA.2017Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
6.SZCZEPAŃSKIaby się dać wpisać z Maryą, poślubioną swą {małżonką}, która była brzemienna.
7.MARIAWICIaby był zapisany z Maryą, poślubioną sobie małżonką brzemienną.
8.BIESZK.ŁUK.1931aby się zgłosić do zapisu wraz z Marją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. Albowiem pochodził z rodu i pokolenia Dawida.
9.GRZYM1936aby zapisać się razem z Marją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
10.DĄBR.WUL.1973aby zostać wpisanym wraz z Maryją, zaślubioną swą małżonką, brzemienną.
11.DĄBR.GR.1961aby zostać wpisanym wraz z Maryją, zaślubioną mu małżonką, brzemienną.
12.TYSIĄCL.WYD5żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
13.BRYTYJKAAby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
14.POZNAŃSKAaby zapisano go razem z żoną Maryją, która była brzemienna.
15.WARSZ.PRASKAżeby się zapisać razem z Maryją, zaślubioną mu, brzemienną.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by zostać spisanym z Marią, zaręczoną sobie małżonką, która była brzemienna.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMiał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka.
18.TOR.PRZ.2023Aby był spisany z Marią, poślubioną mu żoną, która była w ciąży.