« Łuk 2:50 Ewangelia Łukasza 2:51 Łuk 2:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:50) I zstąpił z nimi, i przyszedł do Nazaretha, a był poddany jim. (2:51) Matka lepak jego zachowywała wszytkie te słowa wsercu swem.
2.WUJEK.1923I zstąpił z nimi i przyszedł do Nazareth, a był im poddany. A matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swem.
3.RAKOW.NTI sstąpił z nimi i przyszedł do Nadzaretu; a był im poddany. A matka jego zachowywała wszytkie słowa te w sercu swym.
4.GDAŃSKA.1881I zstąpił z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swojem.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.
6.SZCZEPAŃSKIWrócił się tedy z nimi i przybył do Nazaretu, i był im posłuszny. A Matka Jego przechowywała w swem sercu wszystkie te zdarzenia.
7.MARIAWICII zstąpił z nimi i przyszedł do Nazareth, i był im poddany. A matka Jego zachowywała te wszystkie słowa w sercu swojem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem udał się z nimi z powrotem do domu i przybył do Nazaretu i był im poddany. Matka jego zachowała wszystkie te zdarzenia wiernie w pamięci.
9.GRZYM1936I wrócił z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Ale matka jego chowała to wszystko w sercu swojem,
10.DĄBR.WUL.1973I udał się z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim.
11.DĄBR.GR.1961I udał się z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego wszystkie słowa te zachowywała w sercu swoim.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
13.BRYTYJKAI poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim.
14.POZNAŃSKAI poszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w sercu.
15.WARSZ.PRASKAPotem wyruszył z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. Matka zaś Jego zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zszedł z nimi oraz przyszedł do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia.
18.TOR.PRZ.2023I zszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im poddany. A matka Jego zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.