« Łuk 2:7 Ewangelia Łukasza 2:8 Łuk 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pasterze byli wkrainie onej nieśpiący i strzegący straż nocną nad stadem swem.
2.WUJEK.1923A byli pasterze w téjże krainie czujący i strzegący nocne straże nad trzodą swoją.
3.RAKOW.NTA Pasterze byli w krainie onej na polu czujący, i strzegący straży nocne nad trzodą swoją.
4.GDAŃSKA.1881A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
5.GDAŃSKA.2017A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem.
6.SZCZEPAŃSKIA obozowali w tejże okolicy pasterze <w polu>, odbywając straż nocną nad stadem swem.
7.MARIAWICIA byli w onejże krainie pasterze czuwający i odbywający nocne straże nad trzodą swoją.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przebywali w tejże okolicy pasterze, którzy nocą pod gołem niebem strzegli swej trzody.
9.GRZYM1936Znajdowali się w tejże okolicy pasterze, którzy noc spędzali pod niebem, strzegąc trzody swoje.
10.DĄBR.WUL.1973I byli w tej krainie pasterze, czuwający i odbywający nocne straże nad stadem swoim.
11.DĄBR.GR.1961A byli w tej krainie pasterze, czuwający i odbywający nocne straże nad stadem swoim.
12.TYSIĄCL.WYD5W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
13.BRYTYJKAA byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
14.POZNAŃSKAW tejże okolicy pasterze pełnili straż nocą i czuwali nad swoim stadem.
15.WARSZ.PRASKAByli zaś w tej okolicy pasterze, czuwający nocą w polu nad swymi trzodami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w owej krainie byli pasterze, co nocowali na polu oraz strażami nocy pilnowali przy swoim stadzie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie.
18.TOR.PRZ.2023A byli pasterze w tej krainie, którzy nocowali w polu i trzymali nocą straż nad swoim stadem.