« Łuk 19:48 Ewangelia Łukasza 20:1 Łuk 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Stało się jednego dnia (z onych) gdy on uczył lud w świątnicy i Ewanielion powiedał, przystąpili Arcyoffiarnicy i księża z starszemi,
2.WUJEK.1923I stało się jednego dnia, gdy on uczył lud w kościele i opowiadał Ewangelią, zeszli się przedniejsi kapłani i Doktorowie z starszymi.
3.RAKOW.NTI sstało się jednego dnia z onych, gdy on uczył lud w Kościele, i opowiedał Ewanielią, nadeszli przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie z starszymi,
4.GDAŃSKA.1881I stało się z onych dni dnia jednego, gdy uczył lud w kościele i kazał Ewangeliję, że nadeszli przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie z starszymi,
5.GDAŃSKA.2017A pewnego dnia, gdy nauczał ludzi w świątyni i głosił ewangelię, nadeszli naczelni kapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy jednego z <tych> dni nauczał lud w świątyni i głosił ewangelię, zeszli się przedniejsi kapłani i uczeni wraz z starszymi,
7.MARIAWICII stało się jednego dnia, gdy tak Jezus nauczał lud w Kościele i opowiadał Ewangelię, zeszli się książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni ze starszymi
8.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego dnia przecież, kiedy Jezus nauczał lud w świątyni i głosił mu radosną nowinę o królestwie Bożem, porozumieli się między sobą arcykapłani, uczeni pisma oraz starszyzna,
9.GRZYM1936Ale jednego dnia, kiedy on nauczał w kościele i ewangelję przepowiadał, zgromadzili się wyżsi kapłani, uczeni zakonni i książęta ludu i
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że gdy dnia jednego nauczał lud w świątyni i głosił Ewangelię, zebrali się przedniejsi kapłani i uczeni wraz ze starszymi ludu
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, kiedy pewnego dnia nauczał lud w świątyni i głosił Ewangelię, że wystąpili przedniejsi kapłani i uczeni wraz ze starszymi ludu
12.TYSIĄCL.WYD5Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi
13.BRYTYJKAI stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi
14.POZNAŃSKAKiedy pewnego dnia nauczał lud w świątyni i głosił dobrą nowinę, arcykapłani i nauczyciele Pisma razem ze starszymi przyszli
15.WARSZ.PRASKAPewnego dnia, gdy nauczał głosząc w świątyni Dobrą Nowinę, zeszli się arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi i pytali Go:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w jednym z dni, gdy on nauczał lud w Świątyni i głosił Ewangelię, zdarzyło się, że zbliżyli się przedniejsi kapłani oraz uczeni w Piśmie ze starszymi,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego dnia, gdy Jezus nauczał lud w świątyni i ogłaszał mu dobrą nowinę, stanęli przy Nim arcykapłani, znawcy Prawa oraz starsi
18.TOR.PRZ.2023I stało się jednego z owych dni, gdy nauczał lud w świątyni i głosił Ewangelię, że stanęli obok arcykapłani i uczeni w Piśmie ze starszymi,