« Łuk 20:9 Ewangelia Łukasza 20:10 Łuk 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A słusznego czasu posłał ku kmieciom sługę, aby z owocu winnice dali mu. Lecz kmiecie zbiwszy go odesłali próżnego.
2.WUJEK.1923A swego czasu posłał do oraczów sługę, aby mu dali z owocu winnice, którzy ubiwszy go, odesłali z niszczem.
3.RAKOW.NTA na czas posłał do rolników sługę, aby mu z owoców onej winnice dali; a rolnicy ubiwszy go odesłali czczego;
4.GDAŃSKA.1881A czasu swego posłał sługę do onych winiarzy, aby mu dali z pożytku onej winnicy; ale oni winiarze ubiwszy go, odesłali próżnego.
5.GDAŃSKA.2017A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonów winnicy. Lecz oni go pobili i odesłali z niczym.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy nadszedł czas, wysłał sługę do kmieci, by mu oddali część zbioru winnicy. Ale <kmiecie> pobili go i odprawili z niczem.
7.MARIAWICIA gdy był czas, posłał do winogrodników sługę, aby mu dali owocu z onej winnicy. Ale oni pobiwszy go, puścili próżnego.
8.BIESZK.ŁUK.1931W porze winobrania wyprawił do dzierżawców swego sługę, by mu wydali część zbiorów z winnicy. Oni jednak poranili go i odesłali z niczem.
9.GRZYM1936A po czasie posłał jednego sługę do dzierżawców, aby odebrał od nich plony winnicy. Ale dzierżawcy obili go i puścili z pustemi rękoma.
10.DĄBR.WUL.1973A we właściwym czasie wysłał do rolników sługę, aby mu oddali część owoców winnicy, ale ci, obiwszy go, puścili z niczym.
11.DĄBR.GR.1961A we właściwym czasie wysłał do rolników sługę, aby mu oddali część owoców winnicy. Rolnicy jednak, obiwszy go, puścili z niczym.
12.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym.
13.BRYTYJKAA we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym.
14.POZNAŃSKAW odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, aby mu oddali część zbiorów z winnicy. Ale rolnicy pobili go i odesłali z niczym.
15.WARSZ.PRASKAW odpowiednim zaś momencie posłał swojego sługę do dzierżawców, żeby mu dali należną część z owoców winnicy. Lecz oni, pobiwszy go, odesłali z niczym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stosowną też porą, wysłał sługę do tych hodowców winorośli, by mu dali z owocu winnicy. Ale hodowcy pobili go oraz odesłali bezowocnego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW okresie winobrania posłał do nich sługę, aby odebrał ustaloną należność za dzierżawę. Rolnicy jednak pobili go i odesłali z niczym.
18.TOR.PRZ.2023A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby dali mu jego część z plonów winnicy; ale rolnicy pobili go i odesłali z niczym.