« Łuk 20:10 Ewangelia Łukasza 20:11 Łuk 20:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przedsięwziął jeszcze posłać drugiego z sług (swych). Lecz oni jako i onego zbiwszy, i zelżywszy, odesłali próżnego.
2.WUJEK.1923I przecię posłał sługę drugiego. A oni i tego ubiwszy i zesromociwszy, odesłali z niszczem.
3.RAKOW.NTI jeszcze posłał drugiego sługę; a oni i onego ubiwszy i nieuczciwszy odesłali czczego.
4.GDAŃSKA.1881I posłał zasię drugiego sługę; ale oni i tego ubiwszy i zelżywszy, odesłali próżnego.
5.GDAŃSKA.2017Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym.
6.SZCZEPAŃSKIPowtórnie jeszcze wysłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odprawili z niczem.
7.MARIAWICII posłał potem i drugiego sługę, ale oni i tego też pobiwszy i zelżywszy potwarzą, puścili próżnego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Posłał tedy do nich drugiego sługę. Ale i tego pobili, sponiewierali i z niczem odprawili.
9.GRZYM1936Posłał jeszcze drugiego sługę. Ale i tego obili i znieważyli, odsyłając z niczem.
10.DĄBR.WUL.1973I znowu posłał drugiego sługę, ale oni i tego obiwszy zelżyli i odesłali z niczym.
11.DĄBR.GR.1961I znowu posłał drugiego sługę, ale i tego obiwszy zelżyli i odesłali z niczym.
12.TYSIĄCL.WYD5Ponownie posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym.
13.BRYTYJKAPonownie więc posłał innego sługę. Lecz oni i tego obili i znieważyli, i odprawili z niczym.
14.POZNAŃSKAI jeszcze raz posłał innego sługę, a oni go pobili, znieważyli i odesłali z niczym.
15.WARSZ.PRASKAPosłał wtedy innego sługę. Lecz oni i tego również pobili, obrzucili obelgami i odesłali z niczym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc posłał drugiego sługę; ale oni także tego pobili, znieważyli oraz odesłali bezowocnego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłał więc do nich innego sługę. Oni jednak i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym.
18.TOR.PRZ.2023I ponownie posłał drugiego sługę; ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym.