« Łuk 20:11 Ewangelia Łukasza 20:12 Łuk 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przedsięwziął posłać trzeciego. A oni i tego zraniwszy wygnali.
2.WUJEK.1923I posłał jeszcze trzeciego, którzy i tego zraniwszy, wyrzucili.
3.RAKOW.NTI posłał jeszcze trzeciego; a oni i tego zraniwszy wyrzucili.
4.GDAŃSKA.1881I posłał zasię trzeciego; ale oni i tego zraniwszy, wyrzucili precz.
5.GDAŃSKA.2017Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy posłał jeszcze trzeciego; oni jednak i tego poranili, i wyrzucili.
7.MARIAWICIPosłał jeszcze trzeciego, a oni i tego poraniwszy, wyrzucili.
8.BIESZK.ŁUK.1931I posłał im jeszcze trzeciego; ale i tego, pokaleczonego aż do krwi, wypędzili kijami.
9.GRZYM1936Posłał też i trzeciego sługę: ale i tego zranili i wyrzucili.
10.DĄBR.WUL.1973Wreszcie posłał trzeciego, którego poranili i wyrzucili.
11.DĄBR.GR.1961Wreszcie posłał trzeciego, którego poranili i wyrzucili.
12.TYSIĄCL.WYD5Posłał jeszcze trzeciego; tego również pobili do krwi i wyrzucili.
13.BRYTYJKAPotem jeszcze trzeciego posłał. A oni także i jego poranili i wyrzucili precz.
14.POZNAŃSKAI jeszcze raz posłał trzeciego. A oni także tego poranili i wyrzucili.
15.WARSZ.PRASKAPosłał trzeciego, a oni go pokaleczyli i wyrzucili od siebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto posłał trzeciego; a oni tego poranili i wyrzucili.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem posłał jeszcze trzeciego. Oni zaś tego również poranili i wyrzucili.
18.TOR.PRZ.2023I nadto posłał trzeciego; ale oni i tego poranili i wyrzucili.