« Łuk 20:12 Ewangelia Łukasza 20:13 Łuk 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł pan winnice, co uczynię? Poślę syna mego miłego, owa tego ujrzawszy zawstydzą się.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan winnice: Co uczynię? Poślę syna mego miłego: podobno ujrzawszy tego, obawiać się będą.
3.RAKOW.NTA rzekł Pan onej winnice: Co uczynię? poślę Syna mego onego miłego; podobno tego ujźrzawszy zawstydzą się.
4.GDAŃSKA.1881A tak rzekł Pan onej winnicy: Cóż uczynię? poślę syna mego miłego, snać gdy tego ujrzą, zawstydzą się.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy pan winnicy powiedział: Co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna, może go uszanują, gdy go zobaczą.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł więc pan winnicy: Cóż mam począć? Wyślę swego syna umiłowanego; tego chyba uszanują, {gdy [go] zobaczą}.
7.MARIAWICII rzekł Pan onej winnicy: Co mam czynić? Poślę syna mojego miłego, zapewne gdy tego ujrzą, będą się wstydzić.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wobec tego pan winnicy tak rozważał. Cóż mam teraz czynić? Poślę im umiłowanego syna swojego; jego chyba uszanują.
9.GRZYM1936Rzecze tedy właściciel winnicy: Co mam robić? Syna mego drogiego poślę, może gdy go zobaczą, ulękną się.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł pan winnicy: Cóż uczynię? Wyślę syna mego umiłowanego. Gdy go ujrzą, chyba go uszanują.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł pan winnicy: Cóż uczynię? Wyślę syna mego umiłowanego. Chyba go uszanują.
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Poślę mojego syna umiłowanego, chyba go uszanują.
13.BRYTYJKARzekł tedy właściciel winnicy: Co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego; może tego uszanują.
14.POZNAŃSKAWtedy pan winnicy powiedział: Co zrobić? Wyślę mego ukochanego syna, przecież jego uszanują!
15.WARSZ.PRASKAWtedy właściciel winnicy powiedział sam do siebie: Co mam zrobić? Poślę mojego ukochanego syna. Jego chyba uszanują.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pan owej winnicy powiedział: Co uczynię? Poślę mego umiłowanego syna; prawdopodobnie gdy go zobaczą, poczują wstyd.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zastanowił się pan winnicy: Co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna, może jego uszanują.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział pan winnicy: Co uczynię? Poślę swojego umiłowanego syna, może tego uszanują.