« Łuk 20:14 Ewangelia Łukasza 20:15 Łuk 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyrzuciwszy ji wen z winnice zabili. Co przeto uczyni im pan winnice?
2.WUJEK.1923I wyrzuciwszy go z winnice, zabili. Cóż im tedy uczyni Pan winnice?
3.RAKOW.NTI wyrzuciwszy go precz z winnice, zabili. Cóż tedy uczyni im Pan onej winnice?
4.GDAŃSKA.1881I wypchnąwszy go precz z winnicy, zabili. Cóż im tedy uczyni Pan onej winnicy?
5.GDAŃSKA.2017I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy?
6.SZCZEPAŃSKII wyrzuciwszy go po za winnicę, zamordowali.
7.MARIAWICII wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż im tedy uczyni Pan onej winnicy?
8.BIESZK.ŁUK.1931Wyrzucili go zatem z winnicy i zabili go. Cóż im tedy uczyni pan winnicy?
9.GRZYM1936Wyrzucili go tedy z winnicy i zabili. Cóż więc z nimi zrobi właściciel winnicy?
10.DĄBR.WUL.1973I wyrzuciwszy go z winnicy zamordowali. Cóż tedy uczyni im pan winnicy?
11.DĄBR.GR.1961I wyrzuciwszy go z winnicy, zamordowali. Cóż tedy uczyni im właściciel winnicy?
12.TYSIĄCL.WYD5I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy?
13.BRYTYJKAI wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy?
14.POZNAŃSKAI wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Cóż więc uczyni z nimi pan winnicy?
15.WARSZ.PRASKAI wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co im za to zrobi właściciel winnicy?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyrzucili go poza winnicę i zabili. Zatem, co im uczyni pan winnicy?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrzucili go zatem z winnicy i zabili. Co więc zrobi z nimi pan winnicy?
18.TOR.PRZ.2023I wyrzucili go na zewnątrz winnicy, i zabili. Co więc uczyni im pan winnicy?