« Łuk 20:16 Ewangelia Łukasza 20:17 Łuk 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wejrzawszy na nie, rzekł: Co przeto jest co napisano: Kamień którym zbrakowali budujący, ten się stał głową węgła?
2.WUJEK.1923A on pojrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest to, co napisano? Kamień, który odrzucili budownicy, ten się stał głową węgła.
3.RAKOW.NTA on pojźrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest to co napisano: Kamień który odrzucili budujący, ten się sstał głową węgłową?
4.GDAŃSKA.1881Lecz on spojrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, co napisano: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną?
5.GDAŃSKA.2017Lecz on spojrzał na nich i zapytał: Cóż więc znaczy to, co jest napisane: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym?
6.SZCZEPAŃSKIAle spojrzał na nich, i rzekł: Cóż więc oznaczają te słowa Pisma: »Głaz odrzucony przez budowniczych, On to kamieniem został węgielnym«?
7.MARIAWICIA On spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż tedy znaczy to, co jest napisane: Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głową węgła?
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale on wejrzał na nich wymownie i rzekł: „Cóż więc znaczą owe słowa pisma: kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym?
9.GRZYM1936On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to, co jest napisane: Kamień przez budowniczych odrzucony kamieniem stał się węgielnym?
10.DĄBR.WUL.1973On zaś patrząc na nich rzekł: Cóż tedy znaczy, co jest napisane: Kamień, który budujący odrzucili, stał się głowicą węgła.
11.DĄBR.GR.1961On zaś popatrzywszy na nich rzekł: Cóż tedy znaczy, co jest napisane: Kamień, który budujący odrzucili, stał się głowicą węgła.
12.TYSIĄCL.WYD5On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła?
13.BRYTYJKAOn zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż więc znaczy to, co napisane:Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym?
14.POZNAŃSKAA On, spojrzawszy na nich, rzekł: Dlaczego więc napisano: "Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym".
15.WARSZ.PRASKAWtedy On patrząc na nich rzekł: Cóż wobec tego znaczy to, co jest napisane: Kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on, przypatrzył się im i powiedział: Zatem, czy jest to napisane: Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się podstawą filaru?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak utkwił w nich wzrok i powiedział: Cóż więc znaczą słowa: Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym?
18.TOR.PRZ.2023Lecz On spojrzał na nich i powiedział: „Co więc znaczy to, co napisano: Kamień, który odrzucili budujący, ten właśnie stał się głowicą węgła?