« Łuk 20:18 Ewangelia Łukasza 20:19 Łuk 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szukali Arcyoffiarnicy i księża wrzucić nań ręce onejże godziny, lecz ubali się ludu. Bo poznali iż k nim to podobieństwo mówił.
2.WUJEK.1923I starali się przedniejsi kapłani i Doktorowie targnąć się nań ręką onéj godziny, lecz się bali ludu; albowiem poznali, iż przeciw nim wyrzekł to podobieństwo.
3.RAKOW.NTI szukali Przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie wrzucić nań ręce onej godziny; ale się bali ludu. Abowiem poznali iż przeciw nim przypowieść tę rzekł.
4.GDAŃSKA.1881I starali się przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby nań ręce wrzucili onejże godziny, ale się ludu bali; albowiem poznali, iż przeciwko nim wyrzekł to podobieństwo.
5.GDAŃSKA.2017W tej właśnie godzinie naczelni kapłani i uczeni w Piśmie starali się dostać go w swoje ręce, ale bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść.
6.SZCZEPAŃSKIA przedniejsi kapłani i uczeni tejże samej chwili usiłowali targnąć się na Niego rękoma swemi, ale bali się ludu; zrozumieli bowiem, że do nich mówił tę przypowieść.
7.MARIAWICII starali się onej godziny książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni, jakoby na Niego ręce położyć mogli, ale się bali ludu. Albowiem poznali, że przeciwko nim to podobieństwo powiedział.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tejże jeszcze godziny arcykapłani i pisma uczeni szukali sposobu, aby targnąć się na niego. Dorozumieli się bowiem, że w nich to właśnie godził ostatnią przypowieścią. Lecz bali się ludu.
9.GRZYM1936W tej właśnie chwili wyżsi kapłani i uczeni chcieli go pojmać, ale bali się ludu; zrozumieli bowiem, że ich tyczyła się ta przypowieść.
10.DĄBR.WUL.1973A przedniejsi kapłani i uczeni usiłowali targnąć się nań onejże godziny, ale ulękli się ludu. Poznali bowiem, że do nich mówił tę przypowieść.
11.DĄBR.GR.1961A uczeni i przedniejsi kapłani usiłowali targnąć się nań niezwłocznie, ale ulękli się ludu. Poznali bowiem, że do nich mówił tę przypowieść.
12.TYSIĄCL.WYD5W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani zapragnęli dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.
13.BRYTYJKAA uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo.
14.POZNAŃSKANauczyciele Pisma i arcykapłani zrozumieli, że tę przypowieść powiedział przeciwko nim, i próbowali Go pochwycić, ale bali się ludu.
15.WARSZ.PRASKAUczeni w Piśmie i arcykapłani dokładali zatem wszelkich starań, ażeby Go właśnie zaatakować, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że to do nich skierował to podobieństwo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przedniejsi kapłani oraz uczeni w Piśmie pragnęli przypaść do niego w tej godzinie, ale przestraszyli się ludu. Bo poznali, że przeciw nim wypowiedział to podobieństwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym momencie znawcy Prawa i arcykapłani chcieli Go schwytać, zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu.
18.TOR.PRZ.2023I starali się arcykapłani i uczeni w Piśmie, aby Go w tej godzinie dostać w swoje ręce, ale bali się ludu; poznali bowiem, że do nich powiedział to podobieństwo.