« Łuk 20:1 Ewangelia Łukasza 20:2 Łuk 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekli k niemu mówiąc: Powiedz nam jaką władzą to czynisz? Albo kto jest kto dał tobie tę władzą?
2.WUJEK.1923I rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą mocą to czynisz? albo kto jest, coć dał tę władzą?
3.RAKOW.NTI rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą zwierzchnością te rzeczy czynisz, abo kto jest, któryć dał zwierzchność tę?
4.GDAŃSKA.1881I rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, coć dał tę moc?
5.GDAŃSKA.2017I zapytali go: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz? Albo kim jest ten, kto dał ci tę władzę?
6.SZCZEPAŃSKIi przemówili doń, mówiąc: Powiedz nam, jakiem prawem to czynisz, albo kto Ci udzielił tej władzy?
7.MARIAWICIi rzekli do Niego, mówiąc: Powiedz nam czyją to mocą czynisz, albo kto jest, co ci dał tę władzę?
8.BIESZK.ŁUK.1931i zwrócili się do niego z zapytaniem: „Powiedz nam, czyją mocą czynisz to? Kto dał ci ku temu władzę?”.
9.GRZYM1936zapytali go: Powiedz nam: jaką mocą to czynisz? kto ci dał tę władzę?
10.DĄBR.WUL.1973i rzekli do niego mówiąc: Powiedz nam, jaką mocą to czynisz? Albo któż ci dał taką władzę?
11.DĄBR.GR.1961i spytali go: Powiedz nam, jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał taką władzę?
12.TYSIĄCL.WYD5i zapytali Go: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto ci dał tę władzę?
13.BRYTYJKAI rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, jaką mocą to czynisz albo kto ci dał moc.
14.POZNAŃSKAi rzekli do Niego: - Powiedz nam, jaką mocą to czynisz albo kto Ci dał tę moc?
15.WARSZ.PRASKAPowiedz nam, jakim prawem to czynisz? Albo kto Ci dał taką władzę?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedzieli do niego: Powiedz nam, w jakiej mocy to czynisz, albo kim jest ten, który ci dał tę moc?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi zwrócili się do Niego z pytaniem: Powiedz nam, jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kim jest ten, kto dał Ci tę władzę?
18.TOR.PRZ.2023I powiedzieli do Niego, mówiąc: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz, albo kim jest Ten, który dał Ci to prawo?