« Łuk 20:22 Ewangelia Łukasza 20:23 Łuk 20:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zrozumiawszy ich chytrość, rzekł k nim: Co mię kusicie?
2.WUJEK.1923Lecz obaczywszy zdradę ich, rzekł do nich: Co mię kusicie?
3.RAKOW.NTA uważywszy ich chytrość, rzekł do nich: Czemuż mię kusicie?
4.GDAŃSKA.1881Ale on obaczywszy chytrość ich, rzekł do nich: Czemuż mię kusicie?
5.GDAŃSKA.2017Ale on, przejrzawszy ich podstęp, powiedział do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę?
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś, przeniknąwszy ich chytrość, powiedział im: {Czemu Mnie kusicie}?
7.MARIAWICIA On obaczywszy zdradę ich, rzekł im: Czemu Mię kusicie? Pokażcie mi denara.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz Jezus, przejrzawszy ich podstęp, odpowiedział:
9.GRZYM1936Ale on, zdając sobie sprawę z podstępu, odpowiedział im: Czemu mię kusicie?
10.DĄBR.WUL.1973Przenikając jednak ich podstęp rzekł do nich: Czemu mię kusicie?
11.DĄBR.GR.1961Przeniknąwszy jednak ich podstęp rzekł do nich:
12.TYSIĄCL.WYD5On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich:
13.BRYTYJKALecz On, przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich:
14.POZNAŃSKAOn, przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich: -
15.WARSZ.PRASKALecz On, odkrywszy ich podstęp, powiedział:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A poznawszy ich podstępność, powiedział do nich: Czemu mnie kusicie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus jednak przejrzał ich podstęp i powiedział do nich:
18.TOR.PRZ.2023On jednak dostrzegł ich podstęp i powiedział do nich: „Czemu mnie kusicie?