« Łuk 20:24 Ewangelia Łukasza 20:25 Łuk 20:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Oddajcie przeto Cesarskie Cesarzowi, a Boskie Bogu.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Oddajcież tedy, co jest Cesarskiego, Cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
3.RAKOW.NTA on im rzekł: Oddajcież tedy rzeczy które są Cesarskie, Cesarzowi; a które są Boże, Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Zatem on im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy on im powiedział: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga.
6.SZCZEPAŃSKI<On> zaś im rzekł: Oddajcie więc co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
7.MARIAWICII rzekł im: Oddajcież tedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy rzekł im: „Dajcież przeto cesarzowi, co jest cesarskiego, a co jest Bożego – Bogu!”.
9.GRZYM1936Odpowiedział im: Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Oddajcież tedy, co jest cesarskiego – cesarzowi, a co jest Bożego – Bogu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł do nich: Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże.
14.POZNAŃSKAOdpowiedzieli: - Cesarski. Rzekł do nich: - Oddajcie więc, co cesarskie cesarzowi, a co Boskie Bogu!
15.WARSZ.PRASKAWtedy im rzekł: Oddajcie więc to, co jest cesarskie – cesarzowi, a to, co Boże – Bogu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on im powiedział: Oddajcie więc, co cesarza cesarzowi, oraz co Boga Bogu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn im na to: W takim razie oddajcie to, co cesarskie, cesarzowi, a to, co Boże - Bogu.
18.TOR.PRZ.2023A On powiedział im: „Oddawajcie więc, co jest Cezara, Cezarowi, a co jest Boga, Bogu.”