« Łuk 20:27 Ewangelia Łukasza 20:28 Łuk 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczycielu, Moiżesz napisał nam, jeśliby czyj brat umarł mając żonę, a bez dzieciby umarł, aby brat wziął jego żonę, i wzbudziłby nasienie bratu swemu.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz nam napisał: Jeźliby czyj brat umarł, mając żonę, a tenby był bez dziatek, aby ją wziął brat jego za żonę, a wzbudził nasienie bratu swemu.
3.RAKOW.NTMówiąc: Nauczycielu, Moyzesz napisał nam: Jeśliby czyj brat umarł mając żonę, a tenby bez dziatek umarł, aby pojął brat jego onę żonę, i wzbudził nasienie bratu swemu.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz nam napisał: Jeźliby komu brat umarł, mając żonę, a umarłby bez dziatek, aby brat jego pojął jego żonę, a wzbudził nasienie bratu swemu.
5.GDAŃSKA.2017Nauczycielu, Mojżesz nam napisał: Jeśli czyjś brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietnie, to jego brat ma pojąć jego żonę i wzbudzić potomstwo swemu bratu.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: Mistrzu! Mojżesz napisał nam: »Jeśli brat czyjś umrze żonaty, a byłby bezdzietny, - niechaj brat jego pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu«,
7.MARIAWICImówiąc: Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, że jeśliby komu brat umarł, mając żonę, a dziatekby nie miał, to żeby ją brat jego pojął, i żeby wzbudził potomstwo bratu swemu.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Mistrzu, Mojżesz dał nam taki przepis: Jeśli komu umrze brat żonaty a bezdzietny, niech wdowę po nim weźmie brat jego za żonę i zrodzi zmarłemu bratu potomstwo.
9.GRZYM1936zapytali go tak: Mistrzu, Mojżesz nam napisał, że jeśliby komu brat żonaty umarł bezdzietnie, brat jego ma pojąć żonę jego i wzbudzić mu potomstwo.
10.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam: Jeśliby brat czyj, mający żonę, umarł bezdzietny, niech żonę jego pojmie brat jego i niechaj wzbudzi potomstwo bratu swemu.
11.DĄBR.GR.1961Nauczycielu, Mojżesz napisał nam: Jeśliby brat czyj, mający żonę, umarł bezdzietny, niech jego żonę pojmie brat jego i niechaj wzbudzi potomstwo bratu swemu.
12.TYSIĄCL.WYD5w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.
13.BRYTYJKAMówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu.
14.POZNAŃSKANauczycielu, Mojżesz nam napisał: Jeśli jakiś żonaty brat umrze bezdzietnie, to jego brat ma wziąć tę żonę i dać potomstwo swemu bratu.
15.WARSZ.PRASKANauczycielu, Mojżesz napisał nam tak: Jeżeli umrze ktoś żonaty a bezdzietny, to jego żonę powinien pojąć brat i zrodzić z niej potomstwo swemu bratu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, że jeśli umrze kogoś brat, mając żonę a umarłby bez dzieci, aby jego brat pojął tę żonę oraz wzbudził potomstwo swojemu bratu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNauczycielu, Mojżesz polecił nam w Prawie, że jeśliby jakiś człowiek miał żonę i umarł bezpotomnie, to jego brat pojmie tę kobietę, aby zapewnić potomstwo zmarłemu.
18.TOR.PRZ.2023Mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietny, to brat jego ma wziąć jego żonę i wzbudzić potomka swojemu bratu.