« Łuk 20:28 Ewangelia Łukasza 20:29 Łuk 20:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Siedm przeto braciej było. Pierwszy wziąwszy żonę umarł bez dzieci.
2.WUJEK.1923Było tedy siedm braciéj, a pierwszy pojął żonę i umarł bez dziatek.
3.RAKOW.NTSiedm tedy braciej było; a pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek;
4.GDAŃSKA.1881Było tedy siedm braci, z których pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek.
5.GDAŃSKA.2017Było więc siedmiu braci, z których pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie.
6.SZCZEPAŃSKIByło więc siedmiu braci: a pierwszy, ożeniwszy się, umarł bezdzietnie;
7.MARIAWICIByło tedy siedmiu braci. I pojął pierwszy żonę, i umarł bez synów.
8.BIESZK.ŁUK.1931Otóż, było kiedyś siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i umarł bezdzietny.
9.GRZYM1936Otóż było siedmiu braci, a pierwszy z nich pojął żonę i umarł bezdzietnie.
10.DĄBR.WUL.1973Było tedy siedmiu braci: pierwszy pojąwszy żonę, umarł bezdzietnie.
11.DĄBR.GR.1961Było tedy siedmiu braci: pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietnie.
12.TYSIĄCL.WYD5Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie.
13.BRYTYJKAOtóż było siedmiu braci. I pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietnie.
14.POZNAŃSKAByło więc siedmiu braci. I pierwszy ożenił się, i umarł bezdzietnie.
15.WARSZ.PRASKAOtóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i umarł bezpotomnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Było zatem, siedmiu braci. I pierwszy, wziąwszy żonę, umarł bezdzietny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż było siedmiu braci. Pierwszy poślubił żonę i umarł bezpotomnie.
18.TOR.PRZ.2023Było więc siedmiu braci; pierwszy wziął ją za żonę i umarł bezdzietny.