« Łuk 20:29 Ewangelia Łukasza 20:30 Łuk 20:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wziął wtóry żonę, i ten umarł bez dzieci.
2.WUJEK.1923I pojął ją wtóry, i ten umarł bez syna.
3.RAKOW.NTI pojął wtóry onę żonę, i ten umarł bez dziatek.
4.GDAŃSKA.1881I pojął wtóry onę żonę, a umarł i ten bez dziatek.
5.GDAŃSKA.2017I ożenił się z nią drugi, lecz i ten umarł bezdzietnie.
6.SZCZEPAŃSKIdrugi też {ją pojął <za żonę>, ale i on umarł bez potomka};
7.MARIAWICII pojął ją ten, który był po nim. Ale i ten umarł bez syna.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wdowę pojął potem drugi z braci,
9.GRZYM1936Drugi ją pojął, ale i ten umarł bez syna.
10.DĄBR.WUL.1973I pojął ją następny, ale i on umarł bezdzietnie.
11.DĄBR.GR.1961I pojął ją drugi,
12.TYSIĄCL.WYD5[Pojął ją] drugi,
13.BRYTYJKATakże i drugi,
14.POZNAŃSKAI drugi,
15.WARSZ.PRASKAO Wziął ją następny,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem drugi pojął tą żonę, i ten umarł bezdzietny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie było z drugim,
18.TOR.PRZ.2023I drugi wziął ją za żonę, i on umarł bezdzietny.