« Łuk 20:31 Ewangelia Łukasza 20:32 Łuk 20:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na ostatku (po) wszech umarła i niewiasta.
2.WUJEK.1923Po wszystkich téż umarła i niewiasta.
3.RAKOW.NTA naostatek po wszytkich umarła i niewiasta.
4.GDAŃSKA.1881Po wszystkich też umarła i ona niewiasta.
5.GDAŃSKA.2017W końcu umarła też ta kobieta.
6.SZCZEPAŃSKIA na ostatek {po wszystkich} i niewiasta umarła.
7.MARIAWICINaostatek po wszystkich umarła też i niewiasta.
8.BIESZK.ŁUK.1931Po nich umarła także niewiasta.
9.GRZYM1936Po wszystkich umarła też i niewiasta.
10.DĄBR.WUL.1973A po wszystkich umarła i niewiasta.
11.DĄBR.GR.1961A w końcu umarła i niewiasta.
12.TYSIĄCL.WYD5W końcu umarła ta kobieta.
13.BRYTYJKAWreszcie zmarła i ta niewiasta.
14.POZNAŃSKAW końcu umarła też kobieta.
15.WARSZ.PRASKAW końcu zmarła także i owa kobieta.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po wszystkich, umarła też i niewiasta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu zmarła i kobieta.
18.TOR.PRZ.2023Na końcu, po wszystkich umarła i ta kobieta.