« Łuk 20:32 Ewangelia Łukasza 20:33 Łuk 20:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto w powstaniu którego znich będzie żona? Bo siedm mieli ją żoną.
2.WUJEK.1923W zmartwychwstanie tedy którego z nich będzie żoną; ponieważ siedm mieli ją za żonę.
3.RAKOW.NTW ono tedy powstanie, którego z nich będzie żoną? siedm bowiem mieli ją za żonę.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przy zmartwychwstaniu, któregoż z nich ona będzie żoną, ponieważ siedmiu ich miało ją za żonę?
5.GDAŃSKA.2017Żoną którego z nich będzie więc przy zmartwychwstaniu? Siedmiu bowiem miało ją za żonę.
6.SZCZEPAŃSKIKtóregoż więc z nich żoną będzie <owa niewiasta> przy zmartwychwstaniu? Siedmiu bowiem miało ją za żonę.
7.MARIAWICIW zmartwychwstaniu tedy, którego z nich będzie żoną? Ponieważ naprawdę siedmiu mieli ją za żonę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Czyją żoną będzie ta niewiasta w dniu zmartwychwstania? Wszak wszyscy siedmiu mieli ją za żonę”.
9.GRZYM1936Czyją więc będzie żoną po zmartwychwstaniu? Wszak siedmiu miało ją za żonę.
10.DĄBR.WUL.1973W chwili zmartwychwstania tedy któregoż z nich będzie żoną? Jako że siedmiu miało ją za żonę.
11.DĄBR.GR.1961W chwili zmartwychwstania zatem którego z nich będzie żoną? Jako że siedmiu miało ją za żonę.
12.TYSIĄCL.WYD5Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę.
13.BRYTYJKAOtóż, którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych siedmiu miało ją za żonę.
14.POZNAŃSKACzyją żoną będzie więc ta kobieta przy zmartwychwstaniu? Bo siedmiu ją miało za żonę.
15.WARSZ.PRASKACzyją będzie ona żoną w chwili zmartwychwstania? Siedmiu bowiem miało ją za żonę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem w czasie wskrzeszenia, którego z nich staje się żoną?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŻoną którego z nich będzie przy zmartwychwstaniu? Bo przecież należała do wszystkich siedmiu.
18.TOR.PRZ.2023Przy powstaniu z martwych, którego z nich zatem zostanie żoną, albowiem siedmiu miało ją za żonę?