« Łuk 20:33 Ewangelia Łukasza 20:34 Łuk 20:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im Jesus: Synowie tego wieku żenią się i (za mąż) wydawają.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż idą;
3.RAKOW.NTI odpowiedziawszy rzekł im Jezus: Synowie wieku tego żenią się, i za mąż wydawają;
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus im rzekł: Synowie tego świata żenią się i wychodzą za mąż;
7.MARIAWICII rzekł im Jezus: Synowie tego świata żenią się i zamąż wydają,
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł im Jezus: „Dzieci tego tu świata żenią się i wychodzą zamąż.
9.GRZYM1936Odpowiedział im Jezus: Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą:
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł im Jezus: Synowie tego świata żenią się i wychodzą za mąż.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Synowie tego świata żenią się i wychodzą za mąż.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
13.BRYTYJKAI rzekł do nich Jezus: Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą,
14.POZNAŃSKAA Jezus powiedział im: - Na tym świecie ludzie żenią się i za mąż wychodzą,
15.WARSZ.PRASKAA Jezus rzekł do nich: Żyjąc na tym świecie, ludzie żenią się i wydają za mąż,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł im: Synowie tego porządku żenią się oraz za mąż wydają.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus im powiedział: Ludzie tego wieku żenią się i wychodzą za mąż,
18.TOR.PRZ.2023A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: „Synowie tego wieku zaślubiają i wychodzą za mąż.