« Łuk 20:34 Ewangelia Łukasza 20:35 Łuk 20:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz którzy dostojni są wieku onego dojść i powstania zmartwych, ani się żenią, ani (za mąż) idą.
2.WUJEK.1923Lecz oni, którzy godni będą miani wieku onego i powstania od umarłych, ani pójdą za mąż, ani żon pojmować będą.
3.RAKOW.NTLecz którzy za godne będą poczytani, aby wieku onego dostąpili, i onego powstania od umarłych, ani się żenią, ani za mąż wydawają;
4.GDAŃSKA.1881Ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku, i powstaną od umarłych, ani się żenić, ani za mąż dawać będą.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
6.SZCZEPAŃSKIale ci, którzy uznani będą za godnych <uczestnictwa> drugiego świata i powstania z martwych, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić,
7.MARIAWICIale ci, którzy będą godni tamtego świata i powstania z umarłych, ani za mąż nie idą, ani żon nie pojmują, ani też więcej umrzeć nie będą mogli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Natomiast ci, którzy okażą się godnymi tamtego świata i zmartwychwstania, nie pójdą już zamąż ani żon pojmować nie będą.
9.GRZYM1936lecz ci, którzy się okażą godnymi tamtego życia i zmartwychwstania, ani się będą żenić ani za maż wychodzić.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz ci, którzy będą uznani za godnych wieku tamtego i powstania z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić będą.
11.DĄBR.GR.1961Lecz ci, którzy będą uznani za godnych dostąpienia innego życia i powstania z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
13.BRYTYJKALecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą.
14.POZNAŃSKAale uznani za godnych innego świata i zmartwychwstania nie żenią się ani za mąż nie wychodzą,
15.WARSZ.PRASKAlecz ci, którzy okażą się godnymi przyszłego świata i zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale uznani za godnych osiągnięcia tamtego porządku oraz wskrzeszenia z martwych, ani się nie żenią, ani też za mąż nie wydają.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia przyszłego wieku oraz zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż.
18.TOR.PRZ.2023Ale ci, którzy są godni dostąpić tamtego wieku i powstać z martwych, ani się nie zaślubiają, ani nie wychodzą za mąż.