« Łuk 20:36 Ewangelia Łukasza 20:37 Łuk 20:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A iż wstaną martwi, Moiżesz ukazał u głogu gdy Pana zowie Bogiem Abrahamowym, i Bogiem Izaakowym, i Bogiem Jakobowym.
2.WUJEK.1923A iż umarli zmartwychwstawają, i Mojżesz pokazał u krza, jako zowie Pana, Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakóbowym.
3.RAKOW.NTA iż wzbudzeni bywają umarli, i Moyzesz oznajmił u głogu, gdy zowie Pana Bogiem Abrahamowym, i Bogiem Izaakowym, i Bogiem Jakóbowym.
4.GDAŃSKA.1881A iż umarli zmartwychwstaną, i Mojżesz pokazał przy onym krzaku, gdy zowie Pana Boga Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakóbowym.
5.GDAŃSKA.2017A że umarli zmartwychwstaną, to i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
6.SZCZEPAŃSKIŻe zaś umarli powstaną, to już Mojżesz wykazał w rozdziale »O krzaku«, kiedy nazywa Pana »Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakóba«.
7.MARIAWICIA że umarli zmartwychwstać mają, to już Mojżesz ukazał przy krzaku, kiedy nazywa Pana Bogiem Abrahama, i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakóba.
8.BIESZK.ŁUK.1931Że zaś umarli zmartwychwstaną, na to wskazał już Mojżesz, pisząc o krzaku gorejącym, gdzie zowie Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakóba.
9.GRZYM1936A że umarli powstaną, to Mojżesz u krza oświadczył, Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakóba nazywając.
10.DĄBR.WUL.1973A że umarli powstaną, to już Mojżesz wykazał w opisie „O krzaku”, jako że nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba.
11.DĄBR.GR.1961A że umarli powstaną, to już Mojżesz oznajmił w opisie „O krzaku”, gdyż nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
12.TYSIĄCL.WYD5A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa O krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
13.BRYTYJKAA że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba.
14.POZNAŃSKAA że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie, mówiąc "O krzaku, nazywa Pana "Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba".
15.WARSZ.PRASKAŻe zaś umarli zmartwychwstaną, to już Mojżesz dał do zrozumienia, kiedy mówiąc o krzaku nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś, że umarli zmartwychwstają, ujawnił także Mojżesz przy krzaku jeżyny, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakóba.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTo natomiast, że umarli zmartwychwstają, zaznaczył i sam Mojżesz, gdy przy płonącym krzaku nazwał Pana Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.
18.TOR.PRZ.2023A że umarli są wzbudzani, to i Mojżesz ujawnił przy krzaku cierniowym, gdy mówi: Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba.