« Łuk 20:3 Ewangelia Łukasza 20:4 Łuk 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nurzanie Johanowo zniebali było, albo z ludzi?
2.WUJEK.1923Chrzest Janów byłli z nieba, czyli z ludzi?
3.RAKOW.NTOno Ponurzenie Janowe z niebali było, czyli z ludzi?
4.GDAŃSKA.1881Chrzest Jana byłli z nieba, czyli z ludzi?
5.GDAŃSKA.2017Chrzest Jana pochodził z nieba czy od ludzi?
6.SZCZEPAŃSKICzy chrzest Jana z nieba pochodził, czy od ludzi?
7.MARIAWICIChrzest Janów z nieba był, czy z ludzi?
8.BIESZK.ŁUK.1931czy chrzest Jana pochodzi z nieba, czy od ludzi?”.
9.GRZYM1936Chrzest Jana z nieba pochodził czy od ludzi?
10.DĄBR.WUL.1973Chrzest Jana z nieba był czy z ludzi?
11.DĄBR.GR.1961Chrzest Jana był z nieba czy z ludzi?
12.TYSIĄCL.WYD5Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?
13.BRYTYJKACzy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi?
14.POZNAŃSKAczy chrzest Jana pochodził z nieba, czy od ludzi?
15.WARSZ.PRASKAchrzest Jana pochodzi z nieba czy od ludzi?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chrzest Jana był z Nieba, czy z ludzi?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Jan chrzcił ludzi na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka?
18.TOR.PRZ.2023Chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi?”