« Łuk 20:41 Ewangelia Łukasza 20:42 Łuk 20:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu mojemu siądź po prawicy mojej.
2.WUJEK.1923A sam Dawid powiada w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu mojemu: Siądź po prawicy mojéj,
3.RAKOW.NTA sam Dawid powieda w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mej,
4.GDAŃSKA.1881A sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej
5.GDAŃSKA.2017A sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy;
6.SZCZEPAŃSKIWszak sam Dawid w księdze Psalmów mówi: »Rzekł Pan do Pana mego: 'Siądź po prawicy mojej;
7.MARIAWICIa sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu mojemu: siądź po prawicy Mojej,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszak sam Dawid powiada w księdze psalmów:
9.GRZYM1936Przecież sam Dawid mówi w księdze psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
10.DĄBR.WUL.1973a sam Dawid powiada w księdze Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
11.DĄBR.GR.1961a sam Dawid powiada w Księdze Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
12.TYSIĄCL.WYD5Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,
13.BRYTYJKASam Dawid bowiem powiada w księdze Psalmów:Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
14.POZNAŃSKAA sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: "Rzekł Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy,
15.WARSZ.PRASKAPrzecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan do Pana mego: zasiadaj po prawicy mojej,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan memu Panu: Usiądź po mojej prawicy,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież sam Dawid stwierdza w Księdze Psalmów: Pan oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy,
18.TOR.PRZ.2023A sam Dawid mówi w zwoju psalmów: Powiedział Pan mojemu Panu: Siądź po mojej prawicy,