« Łuk 20:42 Ewangelia Łukasza 20:43 Łuk 20:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aż położę nieprzyjacioły twoje podnożkiem nóg twoich?
2.WUJEK.1923Ażbym położył nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich.
3.RAKOW.NTAżbym położył nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich?
4.GDAŃSKA.1881Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
5.GDAŃSKA.2017Aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy.
6.SZCZEPAŃSKIAż położę twych wrogów, podnóżkiem stóp twoich'«.
7.MARIAWICIaż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich?
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojej, dopóki nieprzyjaciół twoich nie położę u stóp twoich.
9.GRZYM1936aż położę nieprzyjacioły podnóżkiem nóg twoich.
10.DĄBR.WUL.1973aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
11.DĄBR.GR.1961aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich.
12.TYSIĄCL.WYD5aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod Twoje stopy.
13.BRYTYJKAAż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich.
14.POZNAŃSKAaż położę Twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod Twoje stopy".
15.WARSZ.PRASKAaż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla stóp twoich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek twoich nóg.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITaż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp!
18.TOR.PRZ.2023Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp.