« Łuk 20:43 Ewangelia Łukasza 20:44 Łuk 20:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dawid przeto Panem go zowie, a jakoż synem jego jest?
2.WUJEK.1923Dawid tedy nazywa go Panem, a jakóż jest synem jego?
3.RAKOW.NTDawid tedy Panem go zowie; a jakoż Synem jego jest?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ go tedy Dawid nazywa Panem, i jakoż jest synem jego?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem?
6.SZCZEPAŃSKIDawid więc nazywa Go Panem; - to jakże może być synem jego?
7.MARIAWICIDawid tedy nazywa Go Panem: jakoż tedy jest synem jego?
8.BIESZK.ŁUK.1931Dawid nazywa go zatem Panem swoim; jakże tedy może być synem jego?”.
9.GRZYM1936A więc Dawid nazywa go Panem: jakże tedy może być synem jego?
10.DĄBR.WUL.1973Dawid tedy nazywa go Panem; jakże więc jest synem jego?
11.DĄBR.GR.1961Dawid zatem nazywa go Panem; jakże więc jest synem jego?
12.TYSIĄCL.WYD5Dawid nazywa Go Panem: jak zatem może być On [tylko] jego synem?
13.BRYTYJKADawid więc nazywa go Panem, jakże więc jest jego synem?
14.POZNAŃSKASkoro więc Dawid nazywa Go Panem, to jakże jest On jego synem?
15.WARSZ.PRASKAJeśli Dawid nazywa Go Panem, to jakże może On być jego synem?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Dawid nazywa go Panem; jak więc jest jego synem?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem Dawid nazywa Go Panem, więc jak może On być jego synem?
18.TOR.PRZ.2023Dawid więc nazywa Go Panem, to jakże jest jego synem?”