« Łuk 20:46 Ewangelia Łukasza 20:47 Łuk 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy zjadają domy wdowie, a na pozór długo się modlą, ci odniosą obfitszy sąd.
2.WUJEK.1923Którzy wytrawiają domy wdów, zmyślając długą modlitwę: ci wezmą większe potępienie.
3.RAKOW.NTKtórzy wyjadają domy wdów, a pod pokrywką długo się modlą: ci wezmą obfitszy sąd.
4.GDAŃSKA.1881Którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw: cić odniosą cięższy sąd.
5.GDAŃSKA.2017Pożerają oni domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci otrzymają surowszy wyrok.
6.SZCZEPAŃSKIktórzy wyjadają domy wdów, pod pozorem długich modlitw. Ich to cięższy wyrok czeka.
7.MARIAWICIktórzy pożerają domy wdów pod zmyślaniem długich modlitw. Ci otrzymają potępienie większe.
8.BIESZK.ŁUK.1931Pożerają mienie wdów i niby wzamian za to długie kręcą pacierze. Dlatego spotka ich sąd tem surowszy.
9.GRZYM1936którzy objadają domy wdów pod pozorem dłuższej modlitwy: tacy większe potępienie odbiorą.
10.DĄBR.WUL.1973Którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw. Tych czeka ciężki wyrok.
11.DĄBR.GR.1961którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modłów. Nie minie ich wyrok bardzo surowy.
12.TYSIĄCL.WYD5Objadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok.
13.BRYTYJKAA pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok.
14.POZNAŃSKAOni to objadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych czeka sroższy wyrok.
15.WARSZ.PRASKAograbiają domy wdów, udając przy tym, że odmawiają długie modlitwy. Spotka ich największa zagłada.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy objadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci otrzymają dodatkowy wyrok.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITktórzy rujnują domy wdów i dla pozoru długo się modlą - ci otrzymają surowszy wyrok.
18.TOR.PRZ.2023Którzy objadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tacy otrzymają wyższy wyrok.”