« Łuk 20:47 Ewangelia Łukasza 21:1 Łuk 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WEjrzawszy lepak ujrzał bogate miecące dary swe do skarbu.
2.WUJEK.1923A wejrzawszy, ujrzał te bogate, którzy rzucali dary swe do skarbnice.
3.RAKOW.NTA pojźrzawszy ujźrzał rzucające dary swoje do skarbu bogate ludzi.
4.GDAŃSKA.1881A spojrzawszy ujrzał bogacze rzucające dary swoje do skarbnicy.
5.GDAŃSKA.2017A gdy spojrzał, zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony.
6.SZCZEPAŃSKIA podniósłszy swe oczy, patrzył, jak bogacze wrzucali swe dary do skarbonki.
7.MARIAWICIA spojrzawszy ujrzał onych bogaczy, którzy kładli dary swoje do skarbnicy (kościelnej).
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem spojrzał Jezus na tłum i spostrzegł bogaczy, rzucających swe ofiary do skarbony.
9.GRZYM1936A oglądając się zauważył bogatych, którzy rzucali ofiary do skarbonki w kościele.
10.DĄBR.WUL.1973A podniósłszy swe oczy patrzył, jak bogaci wrzucali dary swe do skarbony.
11.DĄBR.GR.1961A podniósłszy oczy patrzył, jak bogaci wrzucali swe dary do skarbony.
12.TYSIĄCL.WYD5Podniósłszy oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.
13.BRYTYJKAA podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy.
14.POZNAŃSKAI zobaczył bogaczy, którzy wrzucali ofiary do skarbony.
15.WARSZ.PRASKAA potem spojrzawszy zobaczył bogaczy, którzy wrzucali swe ofiary do skarbony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy spojrzał, zobaczył bogatych, co wrzucali ich dary do skarbony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus podniósł wzrok, zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary.
18.TOR.PRZ.2023A gdy podniósł wzrok, ujrzał bogaczy, którzy wrzucali swoje dary do skarbca.