« Łuk 21:9 Ewangelia Łukasza 21:10 Łuk 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówił im: Powstanie naród na naród. I królestwo na królestwo,
2.WUJEK.1923Tedy im mówił: Powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu:
3.RAKOW.NTTedy im mówił: Powstanie naród przeciw narodowi, i Królestwo przeciw Królestwu;
4.GDAŃSKA.1881Tedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
6.SZCZEPAŃSKIPowstanie - mówił im wtedy - naród przeciwko narodowi, a królestwo przeciw królestwu;
7.BIESZK.ŁUK.1931I udzielił im dalszych wskazówek: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
8.GRZYM1936I mówił im: Powstanie naród przeciw narodowi i państwo przeciw państwu;
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy mówił im: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
10.DĄBR.GR.1961I mówił dalej: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
12.BRYTYJKAWtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
13.POZNAŃSKAWtedy mówił im: - Wystąpi naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
14.WARSZ.PRASKAMówił do nich wtedy: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy mówił im: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu;