« Łuk 21:12 Ewangelia Łukasza 21:13 Łuk 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz się (to) wam trafi na świadectwo.
2.WUJEK.1923A potka was na świadectwo.
3.RAKOW.NTA przyda się wam to na świadectwo.
4.GDAŃSKA.1881A to was spotka na świadectwo.
5.GDAŃSKA.2017A to was spotka na świadectwo.
6.SZCZEPAŃSKIale to wyjdzie wam na świadectwo.
7.MARIAWICIA spotka was to na świadectwo.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz to wszystko posłuży ku temu, ażebyście mogli wydać o mnie świadectwo.
9.GRZYM1936A przyjdzie to na was, abyście świadectwo dali.
10.DĄBR.WUL.1973A stanie się to wam na świadectwo.
11.DĄBR.GR.1961A stanie się to z wami, aby dać o mnie świadectwo.
12.TYSIĄCL.WYD5Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
13.BRYTYJKATo da wam sposobność do złożenia świadectwa.
14.POZNAŃSKATo pozwoli wam dać świadectwo o Mnie.
15.WARSZ.PRASKAJednak to będzie o was [dobrze] świadczyć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz powiedzie się wam na świadectwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTo da wam sposobność do złożenia świadectwa.
18.TOR.PRZ.A to was spotka na świadectwo.