« Łuk 21:13 Ewangelia Łukasza 21:14 Łuk 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Połóżcie przeto do serc waszych nie obmyślać (jako się) obmawiać.
2.WUJEK.1923A przeto kładźcie do serc waszych nie obmyślać, jakobyście mieli odpowiadać.
3.RAKOW.NTKładźcie tedy do serc waszych, żebyście wprzód nie myślili coby odpowiedać.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myślili, jako byście odpowiadać mieli.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać.
6.SZCZEPAŃSKIA przeto postanówcie sobie w sercach waszych nie obmyślać przedtem obrony swojej.
7.MARIAWICIPrzeto włóżcie to sobie w serca wasze, abyście nie obmyślali, jakobyście odpowiadać mieli,
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto nie kłopoczcie się już naprzód, jak macie się bronić.
9.GRZYM1936Pamiętajcie jednak, abyście sobie zgóry nie obmyślali, jak się macie bronić.
10.DĄBR.WUL.1973Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie.
11.DĄBR.GR.1961Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać zawczasu, jak się bronić macie.
12.TYSIĄCL.WYD5Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
13.BRYTYJKAWeźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
14.POZNAŃSKAPostanówcie sobie nie obmyślać naprzód, jak się będziecie bronić.
15.WARSZ.PRASKAPostanówcie sobie też w waszych sercach nie myśleć o tym, jak macie odpowiadać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ustalcie w waszych sercach, by się nie troszczyć przed czasem jak się bronić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWeźcie sobie do serca, aby nie przygotowywać wcześniej obrony.
18.TOR.PRZ.Złóżcie więc to do swoich serc, aby nie przygotowywać wcześniej, jak macie się bronić;