« Łuk 21:20 Ewangelia Łukasza 21:21 Łuk 21:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy którzy w Judskiej (ziemi) są, niech uciekają do gór; a którzy w pośrzodku jej, niech wychodzą, a którzy po niwach, niech do niego nie wchodzą.
2.WUJEK.1923Tedy co są w Żydowskiéj ziemi, niech uciekają na góry, a którzy są wpośród jéj, niech wschodzą, a ci, co są po krainach, niechaj nie wchodzą do niéj.
3.RAKOW.NTTedy ci co są w Judskiey ziemi, niech uciekają na góry; i którzy są w pojśrzód jego, niech ustąpią; a którzy są na polach, niechaj nie wchodzą do niego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy ci, co są w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry, a ci, co są w pośrodku jej, niech wychodzą, a ci, co są w polach, niechaj nie wchodzą do niej.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą.
6.SZCZEPAŃSKIWówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; a którzy są wewnątrz miasta, niechaj uchodzą; ci zaś, co przebywają po wsiach, niech do niego nie wchodzą.
7.BIESZK.ŁUK.1931Mieszkańcy Judei niech wówczas uciekają w góry; mieszkańcy Jerozolimy niech opuszczają miasto; a ci, co na wsi przebywają, niech do niego nie wchodzą.
8.GRZYM1936Wtedy kto będzie w ziemi żydowskiej, niech ucieka w góry, a którzy są w mieście, niech je opuszczają; kto zaś jest na polu, niechaj się nie wraca.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a którzy są wewnątrz miasta, niech uchodzą, a ci, którzy przebywają w okolicy, niechaj do niego nie wchodzą.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a którzy są wewnątrz miasta, niech uchodzą, a ci którzy przebywają w okolicy, niechaj do niego nie wchodzą.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą.
12.BRYTYJKAWtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
13.POZNAŃSKAWtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, co będą w mieście, niech wyjdą z niego, ci zaś, co będą w okolicy. niechaj nie wchodzą do miasta.
14.WARSZ.PRASKAWówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; ci, co są wewnątrz [miasta], niech wyjdą na wieś, ci zaś, co są na wsi, niech nie idą do wewnątrz [miasta].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wówczas ci, którzy będą w Judei niech uciekają w góry; a ci w jej środku niech uchodzą; a ci na polach niechaj do niej nie wchodzą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ci, których te wydarzenia zastaną w Judei, niech uciekają w góry, przebywający w mieście niech je opuszczą, ludzie z okolic niech do niego nie wchodzą,
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a ci, którzy są w jej środku, niech wyjdą na zewnątrz; a ci, którzy są na polach, niech do niej nie wchodzą.