« Łuk 21:22 Ewangelia Łukasza 21:23 Łuk 21:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A biada brzemiennem i piersiami karmiącem w one dni. Bo będzie wielki ucisk na ziemi, i gniew w ludu tem.
2.WUJEK.1923A biada brzemiennym i karmiącym w one dni; albowiem będzie ucisk wielki na ziemi i gniew przeciw ludowi temu:
3.RAKOW.NTA biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Abowiem będzie ścisk wielki na ziemi, i gniew w ludu tym.
4.GDAŃSKA.1881Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym w owe dni! albowiem będzie ucisk wielki w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem.
6.SZCZEPAŃSKI{A} biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Albowiem będzie wielka nędza na ziemi i gniew nad tym ludem.
7.BIESZK.ŁUK.1931A biada w one dni niewiastom brzemiennym, jako też karmiącym! Albowiem ucisk wielki będzie w kraju i sąd straszliwy srożyć się będzie przeciw temu narodowi.
8.GRZYM1936Biada matkom brzemiennym i karmiącym w te dni, bo wielki będzie wtedy ucisk na ziemi i gniew przeciw narodowi temu.
9.DĄBR.WUL.1973A biada brzemiennym i karmiącym w one dni, albowiem będzie ucisk wielki na ziemi i gniew nad ludem tym.
10.DĄBR.GR.1961Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, albowiem będzie wielki ucisk na ziemi i gniew nad tym ludem!
11.TYSIĄCL.WYD5Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:
12.BRYTYJKABiada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
13.POZNAŃSKABiada brzemiennym i karmiącym w tym czasie. Bo nastanie wielki ucisk na ziemi i gniew Boży na ten naród.
14.WARSZ.PRASKABiada zaś brzemiennym i karmiącym w dni owe. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew straszny [objawi się] przeciwko temu ludowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w te dni biada brzemiennym i ssącym; bo na ziemi będzie wielki ucisk oraz złość pomiędzy tym ludem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym matkom; na ziemi bowiem nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciw temu ludowi.
17.TOR.NOWE.PRZ.A w te dni biada kobietom w ciąży i karmiącym piersią! Albowiem będzie wielki ucisk na tej ziemi i gniew nad tym ludem.