« Łuk 21:27 Ewangelia Łukasza 21:28 Łuk 21:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się to dziać poczynać będzie, wejrzycie a podnieście głowy wasze, ponieważ przybliża się odkupienie wasze.
2.WUJEK.1923A to gdy się dziać pocznie, poglądajcież a podnoście głowy wasze; boć się przybliża odkupienie wasze.
3.RAKOW.NTA gdy się poczną te rzeczy dziać, poglądajcie, a podnoście głowy wasze, iż się przybliża ono odkupienie wasze.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze.
5.GDAŃSKA.2017A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś to dziać się zacznie, nabierzcie ducha, i podnieście głowy wasze, bo zbliża się wasze wybawienie.
7.BIESZK.ŁUK.1931A gdy to dziać się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy swoje; bo przybliża się wybawienie wasze”.
8.GRZYM1936Gdy się to dziać zacznie, podnieście głowy i spojrzyjcie wzwyż, bo blisko już odkupienie wasze.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy się to dziać pocznie, dźwignijcie się a podnieście głowy, bo się przybliża odkupienie wasze.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
12.BRYTYJKAA gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
13.POZNAŃSKAKiedy to się zacznie dziać, odetchnijcie z ulgą i podnieście głowy, dlatego że zbliża się wasze odkupienie.
14.WARSZ.PRASKAA gdy to się zacznie dziać, umocnijcie się i podnieście wasze głowy, bo zbliża się wasze odkupienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy to się zacznie dziać, wyprostujcie się oraz podnieście wasze głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zaczną dziać się te rzeczy, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, dlatego że zbliża się wasze odkupienie.