« Łuk 21:28 Ewangelia Łukasza 21:29 Łuk 21:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im podobieństwo: Obaczcie figę i wszytkie drzewa.
2.WUJEK.1923I powiedział im podobieństwo: Pojrzyjcie na figę i na wszystkie drzewa.
3.RAKOW.NTI powiedział im przypowieść: Pojźrzycie na figę i na wszytkie drzewa.
4.GDAŃSKA.1881I powiedział im podobieństwo: Spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa;
5.GDAŃSKA.2017I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
6.SZCZEPAŃSKIOpowiedział im też przypowieść: Spojrzyjcie na drzewo figowe i wszelakie drzewa!
7.BIESZK.ŁUK.1931Objaśnił im to przez taką przypowieść: „Spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie inne drzewa!
8.GRZYM1936I taką powiedział im przypowieść: Przypatrzcie się fidze i innym roślinom.
9.DĄBR.WUL.1973I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
10.DĄBR.GR.1961I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
11.TYSIĄCL.WYD5I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa.
12.BRYTYJKAI powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
13.POZNAŃSKAI opowiedział im przypowieść: - Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
14.WARSZ.PRASKAPowiedział im też taką oto przypowieść: Popatrzcie na figi i na wszystkie inne drzewa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział im także podobieństwo: Zobaczcie drzewo figowe i wszystkie drzewa;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI przytoczył im taką przypowieść: Popatrzcie na figowiec i pozostałe drzewa:
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa;